OFERTA

Regulamin



Każdy Klubowicz zobowiązany jest:

 

 1. Do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu.
 2. Osoba korzystająca z oferty klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Członkiem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Do korzystania z usług klubu upoważnia ważny wykupiony karnet lub wejście jednorazowe.
 6. Karnety ważne są przez 30 dni od daty zakupu.
 7. Nie wykorzystany karnet w terminie, traci ważność i nie podlega żadnym roszczeniom.
 8. Karnet jest imienny i nie może posługiwać się nim druga osoba.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użyczenia karnetu, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 10. Klient wchodzący do klubu, pozostawia karnet w recepcji. W zamian otrzymuje kluczyk do szafki w szatni.
 11. Po zakończeniu ćwiczeń, Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka.
 12. W przypadku zagubienia karty Członka klubu, należy uiścić opłatę w wys. 15 zł .
 13. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki, należy uiścić opłatę w wys. 20 zł.
 14. Korzystający z usług klubu, zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej.
 15. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szafce.
 16. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić strój i obuwie sportowe zmienne oraz obowiązkowo korzystać z ręcznika.
 17. Ćwiczącego obowiązuje zasada poszanowania własności klubu.
 18. Korzystającym z usług klubu zabrania się:
  1. ćwiczenia z wolnymi ciężarami leżąc bez asekuracji drugiej osoby
  2. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych ćwiczących
  3. palenia tytoniu
  4. wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków anabolicznych
  5. korzystania z urządzeń niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem
  6. wnoszenia na salę ćwiczeń szklanych naczyń
 19. Zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sauny oraz kabiny opalającej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 20. Rezerwację zajęć ruchowych na Spinning oraz salę Fitness należy dokonywać w recepcji, telefonicznie lub logując się na stronie klubu po otrzymaniu hasła.
 21. Rezygnując z zajęć ruchowych Członek klubu zobowiązany jest powiadomić minimum 1 godzinę przed ich rozpoczęciem. Nie dostosowanie się do regulaminu klubu będzie jednoznaczne z zablokowaniem kolejnych zajęć.
 22. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,
 23. Za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania regulaminu Właściciele i Personel klubu nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Za przedmioty pozostawione w klubie, Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.
 25. Właściciele klubu zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, godzin otwarcia, cen oraz odmowy sprzedania karnetu osobie bez podania przyczyny.
 26. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem obiektu, udając się do szatni.
 27. Klient ma prawo do JEDNORAZOWEGO zawieszenie karnetu na okres 7 dni (raz do roku) nie podając przyczyn zawieszenia. Klient ma obowiązek poinformować o sytuacji obsługę recepcji nie później niż w dniu planowanego zawieszenia karnetu.
 28. Klient wykupujący karnet do klubu, akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 29. W przypadku niestosowania się do postanowień wyżej wymienionego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.
 30. Klient przebywający na terenie klubu wyraża zgodę na publiczne wykorzystywanie swojego wizerunku.
ODWIEDŹ
NAS

Forma Fitness Club

DZIAŁAMY OD 10 LAT

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz pytania?

Zadzwoń

+48 667 790 790
Forma Fitness Club
ul. Prokowska 40
83-300 Kartuzy
Zapraszamy

poniedziałek – piątek: 6:00 – 22:00
sobota: 8:00 – 17:00