OFERTA

RegulaminKażdy Klubowicz zobowiązany jest:

 

 1. Do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu.
 2. Osoba korzystająca z oferty klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Członkiem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Do korzystania z usług klubu upoważnia ważny wykupiony karnet lub wejście jednorazowe.
 6. Karnety ważne są przez 30 dni od daty zakupu.
 7. Nie wykorzystany karnet w terminie, traci ważność i nie podlega żadnym roszczeniom.
 8. Karnet jest imienny i nie może posługiwać się nim druga osoba.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użyczenia karnetu, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 10. Klient wchodzący do klubu, pozostawia karnet w recepcji. W zamian otrzymuje kluczyk do szafki w szatni.
 11. Po zakończeniu ćwiczeń, Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka.
 12. W przypadku zagubienia karty Członka klubu, należy uiścić opłatę w wys. 15 zł .
 13. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki, należy uiścić opłatę w wys. 20 zł.
 14. Korzystający z usług klubu, zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej.
 15. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szafce.
 16. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić strój i obuwie sportowe zmienne oraz obowiązkowo korzystać z ręcznika.
 17. Ćwiczącego obowiązuje zasada poszanowania własności klubu.
 18. Korzystającym z usług klubu zabrania się:
  1. ćwiczenia z wolnymi ciężarami leżąc bez asekuracji drugiej osoby
  2. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych ćwiczących
  3. palenia tytoniu
  4. wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków anabolicznych
  5. korzystania z urządzeń niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem
  6. wnoszenia na salę ćwiczeń szklanych naczyń
 19. Zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sauny oraz kabiny opalającej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 20. Rezerwację zajęć ruchowych na Spinning oraz salę Fitness należy dokonywać w recepcji, telefonicznie lub logując się na stronie klubu po otrzymaniu hasła.
 21. Rezygnując z zajęć ruchowych Członek klubu zobowiązany jest powiadomić minimum 1 godzinę przed ich rozpoczęciem. Nie dostosowanie się do regulaminu klubu będzie jednoznaczne z zablokowaniem kolejnych zajęć.
 22. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,
 23. Za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania regulaminu Właściciele i Personel klubu nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Za przedmioty pozostawione w klubie, Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.
 25. Właściciele klubu zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, godzin otwarcia, cen oraz odmowy sprzedania karnetu osobie bez podania przyczyny.
 26. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem obiektu, udając się do szatni.
 27. Klient ma prawo do JEDNORAZOWEGO zawieszenie karnetu na okres 7 dni (raz do roku) nie podając przyczyn zawieszenia. Klient ma obowiązek poinformować o sytuacji obsługę recepcji nie później niż w dniu planowanego zawieszenia karnetu.
 28. Klient wykupujący karnet do klubu, akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 29. W przypadku niestosowania się do postanowień wyżej wymienionego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.
ODWIEDŹ
NAS

Forma Fitness Club

DZIAŁAMY OD 10 LAT

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz pytania?

Zadzwoń

+48 667 790 790
Forma Fitness Club
ul. Prokowska 40
83-300 Kartuzy
Zapraszamy

poniedziałek – piątek: 6:00 – 22:00
sobota: 8:00 – 17:00